Maakollektor ja puuraugud

Eestis on levinud kaks maakollektori paigaldamismeetodit. Kõige levinum on klassikaline horisonaalmeetod ning vähem levinud on vertikaalsed puuraugud.

Klassikaline maakollektor

Horisontaalmeetodiga maakollektor paigaldatakse krundile horisontaalses asendis, ligikaudu 1 m sügavusele. Torude vahekaugus üksteisest on minimaalselt 1 m. Ühe kollektori ringi pikkus ei tohiks ületada 450 meetrit. Torude pikkus määratakse kindlaks sõltuvalt pinnasetüübi iseärasustest ja nõutavast küttevõimsusest.

Kindlasti ei tohi maakollektorit aladimensioneerida. Suhtuge ettevaatlikult pakkujatesse, kes odavama hinna saavutamiseks pakuvad teistest tunduvalt lühemat maakontuuri. Aladimensioneeritud maakollektorist tulenevad probleemid ei pruugi avalduda enne 5 aasta möödumist.

Maaküte OÜ ümardab pakutavate maakollektorite pikkused alati suuremaks ning ei ole nõus aladimensioneeritud maakollektorile garantiid andma.

Maaküte OÜ’l on suured kogemused olles paigaldanud sadu kilomeetreid maakollektorit.

maakollektor ja puurkaevud

Puuraugud

Puurauke tehakse tavaliselt nendele hoonetele, kus ei ole piisavalt vaba maapinda.

Puuraugud puuritakse vertikaalselt kuni 200m ühe puuraugu kohta. Peale soojusvahetustoru laskmist puurauku täidetakse puurauk spetsiaalsete graanulitega.

Soojuspuurauku on mõnevõrra kallim rajada kui klassikalist maakollektorit ning nende jaoks on vaja keskkonnaameti ja kohaliku omavalitsuse luba.

Aastal 2016 valmis Maaküte OÜ’l Eesti suurim puuraukudega soojuspumba paigaldus, kus Konesko Koeru tehasesse paigaldati soojuspumbad ning peaaegu 7 km puuraukusid.