Kombijaamad e. koostootmisjaamad

koostootmisjaamadPakume kvaliteetset Bosch koostootmisjaama, mis kasutades kütusena maagaasi toodab nii soojus- kui elektrienergiat.

Kõige parem on masina võimsus ja selle töötunnid kavandada vastavalt vajaminevale soojuskoormusele ning elekter toota soojale lisaks. Mida rohkem saab masin töötunde, seda suuremat säästu on võimalik saavutada.

Kui soojusenergiat sesoonsuse tõttu ei vajata, võib kombijaamast eralduva soojuse eraldada ka näiteks atmosfääri, sel juhul aga ei ole seadmest teile enam nii palju kasu.

Iga projekt saab individuaalse kavandi ning tasuvusarvutuse. Parima tulemuseni jõuame kui on olemas täpne soojuse ja elektri energiabilanss ning selge prognoos selles osas ka tulevikuks. Tulemuseks on energia kokkuhoid ja parem kontroll elektrihinna üle.

Seadmete võimsused algavad 19 kW elektri- ja 31 kW soojusenergiast, suurim seade 400 kW elektrit ning 500 soojusenergiat.

Kombijaamadele pakume võimalust kasutusrendiks.