Puhta ruumi (Clean Room) tehnoloogia

Puhta ruumi lahendused aitavad luua suurt täpsust nõudvaks tootmis- ja uurimistegevuseks vajaliku steriilse keskkonna.

Mitmed rahvusvahelised tootmisettevõtted kasutavad FläktGroupi puhta ruumi tehnoloogiat, mis põhineb ettevõtte teadmistel ja kogemustel töökindlate ja tõhusate puhastusmeetodite arendamise vallas.

Maaküte OÜ on FläktGroup seadmete ametlik esindaja eestis.

Pakume puhta ruumi (clean room) seadmete ja lahenduste:

  • Projekteerimist
  • Erialast nõustamist
  • Ehitust ja seadistust
  • Hooldust ja varuosasid

FläktGroupi puhta ruumi lahendused ​võimaldavad kasutajatel kõiki olulisi parameetreid reguleerida ja seadistada need konkreetse tootmisprotsessi nõuetele täpselt vastavaks ning süstemaatiliselt siseruumi õhku puhastada. Need lahendused kontrollivad õhurõhku ja -niiskust ning temperatuuri, aga eelkõige õhu saastatust peentolmu, nahaosakeste ja bakteritega ning takistavad nende kokkupuudet toodete ja protsessidega.

Tõhus ja täpne siseõhu puhastus on hädavajalik näiteks pooljuhtide tootmises ja ravimitööstuses, samuti keemiatööstuse, kosmosetehnoloogia ning optika- ja lasertehnoloogia ettevõtetes, kus tehakse uuringuid ja toodetakse seadmeid. Näeme, et just neis valdkondades väärtustatakse puhast siseõhku üha enam. Tehnilisi, keemilisi ja bioloogilisi kvaliteettooteid, mille tootmisprotsess on välistegurite suhtes ülimalt tundlik, töödeldakse hermeetiliselt suletud ruumis, mille õhk peab olema peaaegu tolmuvaba. Tootmisprotsess ise peab toimuma aga keskkonnas, mis ei sisaldaks mitte ühtki osakest.

KÜSI LISA

+372 666 1308
info@maakyte.ee

Mikroelektroonika

link

Meditsiiniseadmete tööstus

link

Laborite ventilatsioon

link

Ravimitööstus

link

Operatsioonisaali ventilatsioon

link