Enerģijas pāļi jeb pamati ar aktivētiem pāļiem

enerģijas pāļi, kas darbojas kā siltummainis, ir piemēroti gruntij ar zemu nestspēju. Tie ir gruntī ieurbti pāļi, kur urbums ir piepildīts ar betonu, kurā savukārt iepriekš ir uzstādīta tērauda armatūra. Lai pāļu pamatu savienotu ar enerģijas avotu, atbilstoši pāļu izmēriem tiek uzstādītas caurules.  Enerģijas pāļa gadījumā pamata pālis tiek armēts pilnībā. Grunts īpatnība šādās vietās ir īpaši piemērota zemes siltuma ieguvei. Siltumenerģijas utilizēšanai lieliski ir piemērota apkure un dzesēšana ar konstrukcijām, piemēram, grīdas apkure un griestu dzesēšana, tāpat arī komforta moduļi.

Enerģijas pāļi ļauj arī akumulēt pārpalikušo un saules siltumu, izmantojot zem ēkas esošo zemes masīvu, kura dziļums atkarībā no ēkas īpatnībām var sasniegt vairākus desmitus metru.

Atkarībā no piemērotas siltumnesēja temperatūras enerģijas pāļi visu diennakti ļauj izmantot arī pasīvo dzesēšanu. Tas nozīmē zemāku enerģijas patēriņu, jo darbojas tikai dzesēšanas cirkulācijas sūknis.

Sadarbībā ar uzņēmumu Uponor katrai ēkai atsevišķi veicam enerģijas pāļu aprēķinus un zemes virsmas simulāciju. Pielietojam Uponor simulācijas programmatūru, kas ņem vērā ēkas enerģijas patēriņu un tādējādi prognozē grunts energoietilpību un temperatūru.

Pāļu aktivēšanas jeb maģistrāles uzstādīšanu veic uzņēmums “Maaküte” OÜ, ievērojot no projekta un simulācijas programmas izrietošos norādījumus.