“Maaküte” OÜ

Reģ. Nr. 11468373
Tālr. +372 666 1308
info@maakyte.ee
Järvevana tee 7b
10132 Tallina
I stāvs

Tallinas pārstāvniecība
Janno Schmidt
Tirdzniecības inženieris privātpersonām
Kaspar Veske
Tirdzniecības inženieris privātpersonām
Henri Parra
Tirdzniecības inženieris privātpersonām
Arne Puiste
Tirdzniecības inženieris privātpersonām
Toomas Aasaru
Projektu vadītājs
Andrus Lõhmus
ventilatsioon
Tartu pārstāvniecība
Magnus Sirelmets
Tirdzniecības inženieris privātpersonām
Ragnar Kapp
Tirdzniecības inženieris privātpersonām
Administrācija
Tanel Gehrke
Tirdzniecības inženieris speciālo risinājumu jautājumos un biznesa klientiem

ESPEL sertifikāts
Tallinas Tehniskās Universitātes apliecība

Hillart Beljäev
Tirdzniecības inženieris speciālo risinājumu jautājumos un biznesa klientiem

ESPEL sertifikāts
Tallinas Tehniskās Universitātes apliecība

Marek Plaamus
Attīstības vadītājs
Endel Kangur
Uzstādīšanas darbu vadītājs